Wat moet ik doen als ik de Koning een brief wil sturen?

Brieven aan de Koning kunt u sturen aan:

Zijne Majesteit de Koning
p/a Kabinet van de Koning
Postbus 20016
2500 EA  Den Haag

Brieven zonder duidelijke afzender worden niet in behandeling genomen.