Wie is de eigenaar van het pand waarin het Kabinet van de Koning is gehuisvest?

Het Kabinet van de Koning werkt vanuit een monumentaal pand op de Korte Vijverberg 3. Dit pand is eigendom van de Staat der Nederlanden. Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is beheerder van het pand.