Beëdigingen

Voor bepaalde hoge functionarissen is wettelijk vastgelegd dat zij de eed of belofte afleggen ten overstaan van de Koning. Het gaat om hoge functionarissen in het openbaar bestuur en de rechtelijke macht. 

De directeur van het Kabinet van de Koning begeleidt de ceremonie. Het Kabinet voorziet de Koning van informatie over de taken en het vakgebied van de te beëdigen functionaris.

Beëdiging nieuw kabinet

Het meest bekend is de beëdiging van een nieuw kabinet. Deze beëdiging verloopt via een vast protocol:

 • De Koning ontvangt de kandidaat-ministers en kandidaat-staatssecretarissen van het nieuwe kabinet.
 • De Koning en de minister-president tekenen de Koninklijke besluiten betreffende ontslag van de vertrekkende en benoeming van de nieuwe bewindspersonen.
 • Vervolgens vindt de beëdiging van de ministers plaats ten overstaan van de Koning. De directeur van het Kabinet van de Koning leest de eed en belofte voor in de Oranjezaal van het Paleis. Vervolgens bevestigen de ministers deze, ieder afzonderlijk.
 • Direct na de beëdiging gaan Koning en ministers naar buiten voor de traditionele bordesfoto.
 • Later die dag leggen ook de staatssecretarissen de eed of belofte af. Dit gebeurt in eenzelfde aparte ceremonie, eveneens ten overstaan van de Koning.

Bij de beëdiging leggen de bewindslieden een eed of verklaring en belofte van zuivering af. Ook zweren of beloven zij trouw aan de Koning, het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet en een getrouwe vervulling van de plichten die het ambt hen oplegt.

Bordesfoto kabinet-Rutte 3
Beeld: ©RVD / Valerie Kuypers
Den Haag, 26 oktober 2017: Koning Willem-Alexander met de nieuwe ministers van de regering op het bordes van Paleis Noordeinde.

Beëdiging (overige) hoge functionarissen

Daarnaast worden diverse andere hoge functionarissen ten overstaan van de Koning beëdigd, onder wie:

 • Gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
 • De rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
 • De vice-president, leden en staatsraden van de Raad van State.
 • De president, vice-president, raadsheren en griffier van de Hoge Raad.
 • De procureur-generaal en advocaten-generaal bij de Hoge Raad.
 • De president, leden en secretaris van de Algemene Rekenkamer.
 • Nederlandse ambassadeurs en Commissarissen van de Koning.
Koning beëdigt raadsheer Hoge Raad
Beeld: ©ANP / Frank van Beek
Beëdiging mr. M. (Martin) Kuijer tot raadsheer van de Hoge Raad der Nederlanden.