Bezoeken en ontvangsten door de Koning

De Koning legt jaarlijks vele bezoeken af in binnen- en buitenland: werkbezoeken, officiële bezoeken en staatsbezoeken. Daarnaast ontvangt de Koning binnenlandse autoriteiten, waaronder bewindslieden. En staatshoofden, regeringsleiders en andere gasten uit het buitenland.

Het Kabinet van de Koning bereidt deze bezoeken en ontvangsten inhoudelijk voor. Ook voorziet de organisatie de Koning van inhoudelijke informatie ten behoeve van de gesprekken. Bij de uitvoering van deze en andere bezoeken van de Koning zijn ook de Dienst van het Koninklijk Huis en de Rijksvoorlichtingsdienst betrokken.

Werkbezoeken

De Koning legt ook samen met bewindslieden werkbezoeken af. Deze werkbezoeken bieden ministers en staatssecretarissen gelegenheid te laten zien hoe hun beleid in de praktijk uitpakt.

Eén- tot tweemaal per jaar legt de Koning een streek- of regiobezoek af. Hij bezoekt dan op één dag diverse plaatsen in een regio. Tijdens zo'n bezoek laat de Koning zich informeren over de kansen, mogelijkheden en problemen van dit gebied.

Koning Willem-Alexander op werkbezoek in het land
Beeld: ©ANP
Bezoek Koning Willem-Alexander aan Accent Praktijkonderwijs met minister Arie Slob (OCW).

Staatsbezoeken

Als blijk van een goede relatie tussen twee landen worden staatsbezoeken afgelegd. Er is sprake van zo'n bezoek als het staatshoofd van een land een bezoek brengt aan het staatshoofd van een ander land. Dus voor Nederland kan alleen Koning Willem-Alexander een staatsbezoek afleggen. Koningin Máxima kan hem daarbij uiteraard vergezellen.

De Koning legt een staatsbezoek af als hoogste vertegenwoordiger van Nederland. Deze bezoeken kunnen de goede relaties tussen landen verdiepen en het wederzijdse begrip versterken. Tijdens een bezoek worden mogelijkheden tot verdere samenwerking onderzocht. Zo gaat parallel aan het bezoek vaak ook een economische missie mee naar het desbetreffende land.

Het is een traditie dat een regerend staatshoofd in principe maar één keer in zijn of haar regeerperiode een staatsbezoek aan een ander land brengt.

Staatsbezoek president van Kaapverdië
Beeld: ©ANP / Robin Utrecht
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima heten de president van Kaapverdië en zijn echtgenote officieel welkom op de Dam tijdens een tweedaags staatsbezoek.

Officiële bezoeken

Naast staatsbezoeken legt de Koning officiële bezoeken af aan andere landen. Dit bezoek onderscheidt zich van een staatsbezoek omdat het minder ceremoniële plechtigheden kent. Ook regeringsleiders die geen staatshoofd zijn kunnen een dergelijk bezoek afleggen. Officiële bezoeken bieden gelegenheid de focus te leggen op een specifieke gelegenheid (jubileum, herdenking) of specifieke sector.