Gesprekken en correspondentie van de Koning

De Koning voert gesprekken en onderhoudt contacten met binnen- en buitenlandse autoriteiten. Het Kabinet van de Koning bereidt deze gesprekken voor en voorziet de Koning van inhoudelijke informatie. Daarnaast verstuurt de Koning jaarlijks honderden berichten.

Gesprekken met de minister-president en andere hoge functionarissen

Op maandagmiddag spreekt de Koning met de minister-president. Zo blijft de Koning op de hoogte van het actuele regeringsbeleid.

Daarnaast spreekt hij regelmatig met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de vice-president van de Raad van State en andere hoge functionarissen.

Beeld: ©Rotapool / Patrick van Katwijk
Huis ten Bosch, 17 januari 2022: wekelijks gesprek van de Koning met de minister-president.

Gesprekken met ministers en staatssecretarissen

Als lid van de regering spreekt de Koning regelmatig met ministers en staatssecretarissen. Bijvoorbeeld na het aantreden van een nieuw kabinet. De Koning ontvangt dan elke bewindspersoon afzonderlijk, om te praten over de actuele stand van zaken op het beleidsterrein en de concrete plannen van de bewindspersoon. Deze gesprekken voert hij om een goed beeld te krijgen van de plannen van het nieuwe kabinet.

Ook bij veel andere gelegenheden ontmoet de Koning de ministers en staatssecretarissen, zoals tijdens staats- of werkbezoeken.

Geloofsbrieven van nieuwe ambassadeurs

Nieuwe buitenlandse ambassadeurs worden na hun aankomst in Nederland ontvangen door de Koning. De minister van Buitenlandse Zaken – of een hoge ambtenaar van zijn ministerie – is hierbij aanwezig. Met de ceremoniële ontvangst benadrukt Nederland dat het de betrekkingen met het andere land belangrijk vindt en respecteert.

Op Paleis Noordeinde overhandigt de ambassadeur twee zogenoemde geloofsbrieven aan de Koning. Het aanbieden van de geloofsbrieven is een internationaal gebruik dat stamt uit de late Middeleeuwen. De eerste brief roept de vorige ambassadeur terug. De andere wijst de nieuwe ambassadeur aan als de hoogste diplomatiek vertegenwoordiger van zijn land in Nederland. Vanaf het moment dat de Koning de geloofsbrieven aanvaardt, is de nieuwe ambassadeur officieel in functie. Jaarlijks bieden ruim veertig nieuwe ambassadeurs hun geloofsbrieven aan.

Na de overhandiging voert de Koning een kennismakingsgesprek met de nieuw aangetreden ambassadeur. De Koning ontvangt eveneens lang zittende ambassadeurs aan het einde van hun ambtstermijn in Nederland.

De Nederlandse ambassadeurs bieden ook geloofsbrieven aan bij het staatshoofd van het land waar zij ambassadeur worden. De Koning tekent deze geloofsbrieven.

Beeld: ©Wesley de Wit
Paleis Noordeinde, 14 juli 2021: beëdiging van de heer drs. M.J.M. (Marcel) Beukeboom tot Permanent Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij de VN Organisaties voor Voedsel en Landbouw te Rome.

Correspondentie

De Koning verstuurt jaarlijks honderden berichten ter gelegenheid van gedenkwaardige gebeurtenissen in binnen- en buitenland.

De Koning stuurt ook berichten aan staatshoofden. Bijvoorbeeld om ze te feliciteren met een regeringsjubileum of nationale feestdag. Of naar aanleiding van trieste omstandigheden zoals grote (natuur)rampen en het overlijden van binnen- of buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders.

De Koning ontvangt zelf ook veel berichten. Het Kabinet van de Koning zorgt voor de afhandeling van deze berichten.