Verzoekschriften aan de Koning

Het Kabinet van de Koning behandelt verzoekschriften van burgers die zijn gericht aan de Koning. Jaarlijks worden duizenden brieven (3000-5500) van burgers ontvangen die voor hun probleem aandacht vragen bij de Koning.  De problematiek is divers en kan bijvoorbeeld gaan over een verblijfsvergunning, schulden of huisvesting. Het Kabinet informeert de Koning over de afhandeling van ontvangen verzoekschriften.

Behandeling van een verzoekschrift

  • Het Kabinet van de Koning maakt een analyse en een korte samenvatting van het verzoekschrift. Het verzoekschrift wordt overgedragen aan de bewindspersoon die de briefschrijver het best van een antwoord kan voorzien. Indien in het verzoekschrift voor meerdere problemen aandacht wordt gevraagd, kan het kabinet het verzoekschrift overdragen aan meerdere bewindspersonen.
  • De bewindspersoon handelt het verzoekschrift verder af en draagt de politieke verantwoordelijkheid voor het antwoord.
  • Het Kabinet ontvangt bericht van de bewindspersoon. 

Het Kabinet van de Koning onderhoudt bij de behandeling van de verzoekschriften contacten met de briefschrijvers en de betrokken ministeries.

De grondslag van de werkzaamheden vormt artikel 5 van de Grondwet, het recht van petitie.

Een verzoekschrift sturen aan de Koning kan via het formulier Verzoekschrift aan de Koning.