Formulier Verzoekschrift aan de Koning

Verzoekschrift aan de Koning

Maximaal 5000 karakters.
Het is helaas niet mogelijk om bijlagen mee te sturen.

Aanspreekvorm *

Voer hier een geldig e-mailadres in.

Als u eerder contact heeft gezocht, kunt u hier het referentienummer aangeven.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om toe te zien op een goede afhandeling van uw verzoekschrift. Dat betekent dat uw verzoekschrift wordt geregistreerd en indien nodig wordt overgedragen aan een minister of staatssecretaris.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens om ervoor te zorgen dat u een antwoord op uw vragen krijgt. Dit vloeit voort uit onze wettelijke taak.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw verzoekschrift te beantwoorden. Het kan voorkomen dat u een vraag stelt die op het beleidsterrein ligt van een minister of staatssecretaris. In dat geval kan het Kabinet van de Koning de verantwoordelijke minister of staatssecretaris vragen uw verzoekschrift te behandelen. We delen uw gegevens niet met partijen buiten de rijksoverheid.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang dat nodig is voor het doel van de verwerking. Dit doel houdt - naast het zo goed mogelijk beantwoorden van uw vragen – onder meer in dat de verzoekschriften worden geregistreerd en dat de Koning erover wordt geïnformeerd. Daarnaast volgen wij de eventuele verdere afhandeling van uw verzoekschrift door een ministerie en informeren wij u over de overdracht.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *