Toegankelijkheidsonderzoek Kabinetvandekoning.nl januari 2023

Dit document bevat adviezen naar aanleiding van een onderzoek dat is uitgevoerd op de website Kabinetvandekoning.nl. Het doel van dit document is om aan te geven aan welke eisen van WCAG 2.1, niveau AA nog niet wordt voldaan.