Home

Het Kabinet van de Koning is een kleine rijksorganisatie die de Koning ondersteunt in de uitoefening van zijn constitutionele taken. Dit heeft onder meer betrekking op de contacten tussen de Koning en de overige leden van de regering.

Het Kabinet bereidt honderden bezoeken, ontvangsten, gesprekken en beëdigingen door de Koning voor. Ook verwerkt en archiveert het Kabinet van de Koning alle wetten, algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en Koninklijke Besluiten.

De organisatie behandelt ieder jaar duizenden brieven van burgers en organisaties die zich met hun vragen richten tot de Koning (verzoekschriften).

Het pand van het Kabinet van de Koning.
Beeld: ©Frank van Beek
Het Kabinet van de Koning aan de Korte Vijverberg in Den Haag.