Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft op Kabinetvandekoning.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaat Kabinetvandekoning.nl om met uw persoonsgegevens?

Kabinetvandekoning.nl gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een verzoekschrift in te dienen? Dan gebruikt Kabinetvandekoning.nl uw gegevens alleen om uw vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Het kan voorkomen dat u een vraag stelt die op het beleidsterrein ligt van een minister of staatssecretaris. In dat geval kan het Kabinet van de Koning de verantwoordelijke minister of staatssecretaris vragen uw verzoekschrift te behandelen. We delen uw gegevens niet met partijen buiten de Rijksoverheid.

Gegevensgebruik bij opsporing

De Rijksoverheid kan gegevens wel gebruiken voor opsporing, bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Bewaren van persoonsgegevens

Kabinetvandekoning.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Zie ook
Autoriteit Persoonsgegevens