Aan wie richt ik een gratieverzoek?

U kunt een gratieverzoek indienen bij het bureau Gratie van de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit gebeurt via een gratieformulier. U kunt dit formulier opvragen op de website van Dienst Justis. Gratie wordt verleend bij Koninklijk Besluit. Voor meer informatie over de procedure kunt u terecht op de website van de Dienst Justis.