Hoe kan ik mijn naam wijzigen?

De procedure om uw naam te wijzigen loopt via de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Naamswijziging wordt verleend bij Koninklijk Besluit. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Dienst Justis.

Deze organisatie valt onder de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.