Waar en wanneer wordt de Troonrede uitgesproken?

Elke 3e dinsdag in september is het Prinsjesdag. Dan maakt de regerig haar plannen voor het komende jaar bekend. De Koning spreekt deze Troonrede in de Ridderzaal uit. Dit ligt besloten in artikel 65 van de Grondwet . Dat artikel bepaalt dat jaarlijks op de derde dinsdag van september of op een bij de wet te bepalen eerder tijdstip door of namens de Koning in een verenigde vergadering van de Staten-Generaal een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid wordt gegeven.

Vanaf 1923 is de Troonrede steeds door het staatshoofd uitgesproken, met uitzondering van 1947. In dat jaar was Koningin Wilhelmina afwezig vanwege ziekte en sprak minister-president Beel de Troonrede uit.