Waar en wanneer wordt de Troonrede uitgesproken?

Elke derde dinsdag in september is het Prinsjesdag. Dan maakt de regering haar plannen voor het komende jaar bekend. De Koning spreekt deze Troonrede uit in de Ridderzaal. Vanwege de verbouwing van het Binnenhof wordt de Troonrede sinds 2022 uitgesproken in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

In artikel 65 van de Grondwet staat dat jaarlijks op de derde dinsdag van september of op een bij de wet te bepalen eerder tijdstip door of namens de Koning in een verenigde vergadering van de Staten-Generaal een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid wordt gegeven.

Vanaf 1923 is de Troonrede steeds door het staatshoofd uitgesproken, met uitzondering van 1947. In dat jaar was Koningin Wilhelmina afwezig vanwege ziekte en sprak minister-president Beel de openingsrede uit, zoals de Troonrede heet wanneer die door iemand anders dan het staatshoofd wordt uitgesproken.