Wat houdt de ministeriële verantwoordelijkheid in?

De Koning en ministers vormen samen de regering (artikel 42, eerste lid, Grondwet). Het tweede lid van artikel 42 van de Grondwet bepaalt dat de Koning onschendbaar is en dat de ministers verantwoordelijk zijn. Dit betekent dat de ministers politiek verantwoordelijk zijn voor het optreden van de Koning (zij leggen daarover verantwoording af aan het parlement).

De (politieke) ministeriële verantwoordelijkheid bestaat sinds de Grondwetsherziening onder leiding van Thorbecke in 1848.