Wie is de eigenaar van het kantoorpand van het Kabinet van de Koning?

Het Kabinet van de Koning werkt vanuit een monumentaal pand op de Korte Vijverberg 3. Dit pand is eigendom van de Staat der Nederlanden. Het Rijksvastgoedbedrijf, een dienst die valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is beheerder van het pand.