Wie tekent de wetten en Koninklijke Besluiten?

Wetsvoorstellen die door het parlement zijn aanvaard en Koninklijke Besluiten worden door de Koning ondertekend. Daarna plaatst de verantwoordelijke minister of staatssecretaris zijn of haar handtekening (het contraseign). Daarna treedt de wet of het besluit in werking. Het contraseign toont aan dat niet de Koning maar de minister (politiek) verantwoordelijk is.

Het is in Nederland niet mogelijk om namens de Koning een wet of Koninklijk Besluit te tekenen. 

Bij verblijf in het buitenland ondertekent de Koning in spoedeisende gevallen wetten en besluiten op zijn tablet, waarna bij terugkeer in Nederland het origineel wordt ondertekend met pen.

Elk jaar tekent de Koning ruim 2500 wetten, algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en Koninklijke Besluiten. Met name de wetten en AMvB’s passeren de Koning meerdere malen in het wetgevingsproces:

  • voordat advies wordt gevraagd aan de Raad van State;
  • voorafgaand aan de aanbieding aan de Tweede Kamer (alleen voor wetten);
  • bij de bekrachtiging.

Dit betekent dat de Koning veel meer staatsstukken tekent dan het bovengenoemde aantal van ruim 2500.