Hoe verstuur ik een verzoekschrift of brief aan de Koning?

Het Kabinet van de Koning behandelt verzoekschriften en brieven van burgers die aan de Koning gericht zijn. 

Jaarlijks worden er op het Kabinet van de Koning zo’n 3.000 tot 5.000 brieven van burgers ontvangen die hun vraag of probleem voorleggen aan de Koning. Wilt u de Koning zo’n verzoekschrift sturen? Op de pagina Verzoekschriften aan de Koning vindt u hiervoor een formulier.

U kunt uw brief aan de Koning ook sturen aan:

Zijne Majesteit de Koning
p/a Kabinet van de Koning
Postbus 20016
2500 EA  Den Haag

Brieven zonder duidelijke afzender worden niet in behandeling genomen.