Verzoekschriften aan de Koning

Jaarlijks ontvangen we op het Kabinet duizenden brieven van burgers die hun probleem voorleggen aan de Koning. We noemen dit verzoekschriften. De problematiek is divers en kan bijvoorbeeld gaan over een verblijfsvergunning, schulden of huisvesting. Het Kabinet informeert de Koning over de afhandeling van ontvangen verzoekschriften.

Behandeling van een verzoekschrift

  • Het Kabinet van de Koning maakt een analyse en een korte samenvatting van het verzoekschrift. Het verzoekschrift wordt, als dat nodig is, overgedragen aan de bewindspersoon die de briefschrijver het best van een antwoord kan voorzien. Wanneer in het verzoekschrift voor meerdere problemen aandacht wordt gevraagd, kan het Kabinet het verzoekschrift overdragen aan meerdere bewindspersonen.
  • De bewindspersoon handelt het verzoekschrift verder af en draagt de politieke verantwoordelijkheid voor het antwoord.
  • Het Kabinet ontvangt bericht van de bewindspersoon over de afhandeling.

Het Kabinet van de Koning onderhoudt bij de behandeling van de verzoekschriften contacten met de briefschrijvers en de betrokken ministeries.

Artikel 5 van de Grondwet, ook wel het recht van petitie, is de basis van deze taken.