Toegankelijkheidsonderzoek Kabinetvandekoning.nl juni 2020

Dit document bevat adviezen naar aanleiding van een onderzoek dat is uitgevoerd op Kabinetvandekoning.nl. Het doel van dit document is om aan te geven aan welke eisen van WCAG 2.1, niveau AA nog niet wordt voldaan.