Onze taken

Het Kabinet van de Koning is een kleine rijksorganisatie die de Koning ondersteunt in de uitoefening van zijn constitutionele taken. Dit heeft onder meer betrekking op de contacten tussen de Koning en de overige leden van de regering. 

De organisatie verzorgt de contacten van de Koning met de minister-president en de andere bewindspersonen en bereidt ze inhoudelijk voor. Dit doet het Kabinet ook voor de vele andere gesprekken die de Koning heeft met binnen- en buitenlandse autoriteiten en voor de beëdigingen van hoge functionarissen ten overstaan van de Koning.

Het Kabinet van de Koning verwerkt de wetten, algemene maatregelen van bestuur en Koninklijke Besluiten die ter tekening aan de Koning worden aangeboden door de bewindspersonen. Ook beheert het Kabinet van de Koning de originele, door de Koning getekende stukken tot aan de overbrenging naar het Nationaal Archief.

De organisatie behandelt alle verzoekschriften die de Koning ontvangt. Het Kabinet ondersteunt de Koning ook bij zijn officiële correspondentie met staatshoofden en andere autoriteiten.