Directie Kabinet van de Koning

Mr. Christoffer Jonker is directeur van het Kabinet van de Koning.
Drs. Frans Princen MPA is zijn plaatsvervanger.

Taak

De directeur onderhoudt directe contacten met de Koning, ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor en belast met de ambtelijke leiding van het Kabinet.

Benoeming

De directeur wordt, op voordracht van de minister-president, bij Koninklijk Besluit benoemd en ontslagen.

Overzicht directeuren

1841-1854 Mr. A.G.A. ridder van Rappard

1854-1868 Jhr. mr. F.L.W. de Kock

1868-1877 Mr. W. baron van Heeckeren van Kell

1878-1893 Jhr. mr. J.F. Alewijn

1893-1899 Jhr. mr. P.H. Gevers Deynoot

1899-1910 Jhr. P.J. Vegelin van Claerbergen

1910-1921 Mr. dr. J.A. baron de Vos van Steenwijk

1921-1945 Jhr. mr. G.C.W. van Tets van Goudriaan

1945-1959 Mej. mr. M.A. Tellegen

1959-1968 Jhr. mr. W.F. Röell

1968-1984 Mej. mr. F.M. de Graaff

1984-1991 Jhr. mr. W.H.D. Quarles van Ufford

1991-2006 Drs. F.E.R. Rhodius

2006-2012 Mr. P.W.A. Schellekens

2012-2019 Drs. C. Breedveld

2019-heden Mr. Christoffer Jonker