Directie Kabinet van de Koning

Mr. Christoffer Jonker is directeur van het Kabinet van de Koning.
Drs. Frans Princen MPA is zijn plaatsvervanger.

Taak

De directeur onderhoudt directe contacten met de Koning, ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor en belast met de ambtelijke leiding van het Kabinet.

Benoeming

De directeur wordt, op voordracht van de minister-president, bij Koninklijk Besluit benoemd en ontslagen.

Overzicht directeuren

 • 1841-1854 Mr. A.G.A. ridder van Rappard
 • 1854-1868 Jhr. mr. F.L.W. de Kock
 • 1868-1877 Mr. W. baron van Heeckeren van Kell
 • 1878-1893 Jhr. mr. J.F. Alewijn
 • 1893-1899 Jhr. mr. P.H. Gevers Deynoot
 • 1899-1910 Jhr. P.J. Vegelin van Claerbergen
 • 1910-1921 Mr. dr. J.A. baron de Vos van Steenwijk
 • 1921-1945 Jhr. mr. G.C.W. van Tets van Goudriaan
 • 1945-1959 Mej. mr. M.A. Tellegen
 • 1959-1968 Jhr. mr. W.F. Röell
 • 1968-1984 Mej. mr. F.M. de Graaff
 • 1984-1991 Jhr. mr. W.H.D. Quarles van Ufford
 • 1991-2006 Drs. F.E.R. Rhodius
 • 2006-2012 Mr. P.W.A. Schellekens
 • 2012-2019 Drs. C. Breedveld
 • 2019-heden Mr. Christoffer Jonker