Onze organisatie

Het Kabinet van de Koning is een kleine zelfstandige rijksorganisatie. Het Kabinet ontleent zijn plaats en taak aan die van de Koning. Er bestaat voor het Kabinet dan ook volledige ministeriële verantwoordelijkheid.

Naast een directie bestaat het Kabinet uit drie afdelingen:

  • Afdeling Staatsrecht en Openbaar Bestuur
  • Afdeling Wet- en Regelgeving en Verzoekschriften
  • Stafbureau

In totaal werken er zo’n 30 mensen. Zij vervullen vertrouwensfuncties waaraan een veiligheidsonderzoek door de AIVD is verbonden. In 2024 bedraagt de begroting van het Kabinet van de Koning 3 miljoen euro. Zie hiervoor hoofdstuk III, onderdeel 5 in de Rijksbegroting 2024 op de website van het ministerie van Financiën.

Samenwerking met andere organisaties

Om zijn taken goed te kunnen vervullen werkt het Kabinet van de Koning nauw samen met een groot aantal organisaties, zoals de ministeries. Bijzonder nauw wordt samengewerkt met de Dienst Koninklijk Huis en de Rijksvoorlichtingsdienst, die ook taken hebben in de rechtstreekse ondersteuning van de Koning.

De medewerkers van de Dienst Koninklijk Huis zijn in dienst van de Koning; die van het Kabinet van de Koning en van de Rijksvoorlichtingsdienst zijn rijksambtenaren.