Geschiedenis van het gebouw Korte Vijverberg 3

Het Kabinet van de Koning werkt vanuit een monumentaal pand op de Korte Vijverberg 3. Dit pand heeft een rijke historie.

Tijdlijn geschiedenis Korte Vijverberg 3

Overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen sinds 1633.

Bronvermelding:

De teksten in deze tijdlijn zijn deels gebaseerd op N. Cramer e.a., Het Kabinet der Koningin, geschiedenis van het instituut en het huis aan de Korte Vijverberg.